parallax background

СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ -
ЛОЯЛНОСТ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И КАЧЕСТВО!

КАК РАБОТИМ?

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Среща с Клиента и оглед на обекта.

Обсъждане на обема от работа и сроковете за изпълнение.

Изготвяне на оферта към Клиента.

Сключване на договорни отношения.

Предаване на завършения обект.

+359 898 748 432

+359 893 337 150

info@psproconstruction.com
BUY NOW