Груб строеж

„Една от най-важните строителните дейности в сградите е грубия строеж. Използваните в строителството бетон и стомана, създават конструкция, която е много издръжлива и гъвкава.

  • Ние сме в крак с подсигуряването на работната ръка и материалите за грубия строеж и можем да предоставим ценна помощ на нашите клиенти в много отношения, включително предварителен преглед на строителството, анализ на бюджета,  както и изпълнението на строежа.
  • Фирмата ни извършва всички дейности като изкопаването на основите, бетониране на основи, отливане на плоча кота нула, отливане на колони и греди по плочите, зидария на стените, отливане на стълбище(а), изграждане на под покривно пространство и покрив.
  • Изпълнението в рамките на бюджета и изпълнението на сградата в срок са основните ни цели, като фирма главен изпълнител или като фирма подизпълнител.
  • Уверени сме, че нашият опитен екип ще ви помогне в бъдещите ви проекти с цел успешното им реализиране.


+359 898 748 432

+359 893 337 150

info@psproconstruction.com
 
BUY NOW