Щампован бетон 

След появата си преди около 40 г. щампованите бетони бързо стават все по-популярни и намират широко приложение по света. Този процес вече се наблюдава отчетливо и у нас. Вече сме разглеждали възможностите, които предлага тази многообещаваща технология, но това по-скоро се базираше върху теоретичните възможности на този сравнително нов, а у нас и непознат доскоро строителен метод. След като натрупахме достатъчно богат фирмен опит в приложението на тези методи, сега вече може да систематизираме събраната и изпитана информация, така че да споделим опита си с всеки, който желае да използва тези нови технологии. При това, декоративните бетони могат да намерят приложение навсякъде, където са необходими здрави и красиви настилки, изпълнени по модерни високопроизводителни технологии, включително и в личното строителство.
Щампованият бетон, най-кратко казано, представлява цветно нюансирана и релефно оформена монолитна бетонна настилка, чиято повърхност отлично наподобява настилките от различни видове естествен камък. За разлика от тях обаче, настилките от щампован бетон се правят много по-бързо и качествено, а по износоустойчивост съперничат на естествения камък. Резултатът е дълготрайна, висококачествена и естетическа настилка, подходяща за алеи, улици, пешеходни зони, площади, паркинги, паркове, за зоните около басейни, детски площадки и тераси и други площи на открито. От архитектурна гледна точка използването на декоративни бетони е изключително привлекателно, защото те предоставят на твореца изключителни, непознати досега възможности за избор и художествени решения.

Предимствата на щампования бетон са:

  • Под настилката е невъзможно прорастване на бурени и треви.
  • Лесна поддръжка.
  • Дълготрайност.
  • Нови естетични качества.
  • Бързо изпълнение. 


+359 898 748 432

+359 893 337 150

info@psproconstruction.com
 
BUY NOW